Formatering

Jy kan jou inhoud met verskillende HTML elemente vertoon. Ons sal in die kursus deeglik aandag hieraan gee.

Basiese HTML Elemente

Die <p> element skep ‘n nuwe paragraaf. Dit het spasies voor en na die paragraaf. Om ‘n skakel te maak, gebruik ‘n mens die <a> element.

Teks Semantiek

italics = <em>text</em>

bold = <strong>text</strong>

deleted text = <del>text</del>

inserted text = <ins>text</ins>

abbreviations = <abbr title=”Full text for the abbreviation”>abbreviation</abbr>

definitions = <dfn title=”Full text for the definition”>definition</dfn>

Aanhalings en Kodes

Inline quotations = <q>Quotation text</q>

Longer quotations = <blockquote>Quotation text</blockquote>

short inline computer code = <code>code</code>

larger code snippet = <pre>code</pre>

side comments and small print = <small>text</small>